ธเนศ

วงศ์ยานนาวา

ธเนศ วงศ์ยานนาวา (ตู่) อาจารย์ กูรู ที่ปรึกษา ผู้แสวงหาความรู้และรักการถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายศาสตร์ ทั้งด้านปรัชญา วัฒนธรรม อาหาร ประวัติศาสตร์ ศิลปะ รวมไปถึงการใช้ชีวิต ผู้เปรียบเสมือนพี่ใหญ่และมันสมองของ TIR Journey

พรธิชา

วงศ์ยานนาวา

พรธิชา วงศ์ยานนาวา (ตา) นักบริหารผู้ชอบลงมือทำจริง รักการจัดการและจัดงานให้ผู้คนมาเจอกัน รักการเที่ยว รักการเขียนและถ่ายทอดประสบการณ์ ปรารถนาที่จะรู้จักและพูดคุยกับผู้คนที่หลากหลาย และรื่นรมย์กับรสชาติของอาหารทุกรูปแบบ ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวในแบบครอบครัว

พันธุมดี

เกตะวันดี

พันธุมดี เกตะวันดี (เอิ้น) อาจารย์และกูรูเรื่องการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ผู้ซึ่งสามารถให้คำแนะนำ สร้างสรรค์ประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านการเที่ยวได้อย่างหลากหลาย ผู้ขับเคลื่อนและนำเสนอไอเดียดีๆ ในการรังสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ให้ทุกคน

เกศรา

กิตติบันเทิงกุล

เกศรา กิตติบันเทิงกุล (แหม่ม) นักการเงินผู้ที่ชอบเที่ยวแบกเป้ตะลุยโลกอย่างผิดวิสัยนักการเงินทั่วไป ชื่นชอบอาหารและแอลกอฮอล์รสชาติดี เก่งกาจในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับทุกกิจกรรมที่สมาชิกผู้อื่นสร้างสรรค์ตามใจฉัน รักการกินเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ผู้มีความสามารถในการสนับสนุนความฝันของทุกคน

en_USEnglish